[vc_row][vc_column][vc_column_text]que implica complir la LOPD

Avui parlarem sobre la NORMATIVA DE PROTECCIO DE DADES que com sabeu ja ha començat a aplicar-se des de finals de maig i que en essència, fa referència a l’obligació per part de les empreses de proporcionar una major informació al ciutadà respecte al tractament que s’efectuarà de les seves dades de caràcter personal, així com sobre la manera de proporcionar aquesta informació.

 

Destaquem que cobra capital rellevància el fet que desapareix el consentiment tàcit pel consentiment exprés, què volem dir… a partir d’ara, el permís pel tractament de les dades dels seus titulars hauran de donar el seu consentiment de manera expressa.

 

La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa a disposició de tots el ciutadans un conjunt de drets que els permetrà controlar per sí mateixos l’ús que es dona a les seves dades personals i adoptar una sèrie de mesures si detecten que no s’estan emprant adequadament.

 

Si la vostra empresa fa tractament de fitxers de dades personals ESTA OBLIGADA a atendre i respectar els drets que la llei atorga als titulars d’aquestes dades (*)

 

Aquests drets s’anomenen o son coneguts coma a drets ARCO, fonamentalment. Aquest acrònim respon a les sigles d’Accés, Rectificació, o Cancel·lació i Oposició.

 

El dret d’accés: aquest dret permet al ciutadà dirigir-se al responsable d’un fitxer determinat per sol·licitar-li informació sobre les seves pròpies dades de caràcter personal i que estan essent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, en el seu cas, s’estan realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

 

El dret de rectificació i cancel·lació: El responsable del tractament té l’obligació de fer efectiu el dret de rectificació o cancel·lació de l’interessat en el termini de deu dies, quan les dades siguin inexactes o incompletes. Complert aquest termini, s’ha de procedir a la supressió. La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, i només s’han de conservar a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats.

 

El dret d’oposició: Al dret que disposa el titular de requerir al responsable del fitxer, perquè no es porti a terme el tractament de les seves dades en els següents supòsits: Quan les dades personals estiguin essent tractades sense el seu consentiment o amb finalitats comercials o de prospecció comercial. Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

 

A més a més dels comentats, n’hi ha d’altres com;

 

Impugnació de valoracions: Els ciutadans tenen dret a no estar sotmesos a una decisió amb efectes jurídics, sobre ells o que els afecti de manera significativa, que es basi únicament en un tractament de dades destinades a avaluar determinats aspectes de la seva personalitat. L’afectat pot impugnar els actes administratius o les decisions privades que impliquin una valoració del seu comportament, que tinguin com a únic fonament un tractament de dades de caràcter personal que ofereixi una definició de les seves característiques o de la seva personalitat. En aquest cas, l’afectat té dret a obtenir informació del responsable del fitxer sobre els criteris de valoració i el programa utilitzats en el tractament que va servir per adoptar la decisió en què va consistir l’acte. La valoració sobre el comportament dels ciutadans, basada en un tractament de dades, únicament pot tenir valor probatori a petició de l’afectat

 

Dret de consulta al Registre General de Protecció de Dades: Qualsevol persona pot conèixer, recollint amb aquesta finalitat la informació oportuna al Registre General de Protecció de Dades, l’existència de tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del tractament. El Registre General és de consulta pública i gratuïta.

Dret a la indemnització: El ciutadà que, degut al tractament il·legal de les seves dades, pateix danys en els seus bens i drets, te dret a ser indemnitzat, per la persona, empresa o entitat (pública o privada) responsable dels danys soferts

 

Dret a la portabilitat de les dades: Els titulars de les dades podran sol·licitar-ne un còpia al responsable del fitxer o que aquest les pugui transmetre a un altre responsable.

 

(*) Les infraccions es poden arribar a sancionar amb multes de 900 fins 600.000 euros, depenen de la consideració de la infracció, lleu, greu o molt greu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”vc_default” full_width=”stretch_row”][vc_column][vc_empty_space][templatera id=”140″][/vc_column][/vc_row]