Acord sobre la cotització de l’autònom per 2019

Finalment s’ha arribat a un primer acord, abans que s’aprovi en PGE, entre les principals associacions d’autònoms ( ATA , UPTA i CEAT) i el Ministeri de Treball vers les cotitzacions dels autònoms per a 2019.

 • En els cas dels autònoms persones físiques, els increments tenen base en l’augment dels actuals tipus de cotització per obtenir una millor protecció social del treballador per compte propi i que a falta de ratificar-se i tramitar-se seran efectius a partir de l’1 de gener de 2019:
  • La base mínima de cotització, que actualment està en 932,70 euros, passarà a 944,35 euros.
  • El tipus de cotització augmenta del 29,80 % al 30 %. I de manera progressiva fins l’any 2022 seguirà augmentant de la següent manera: al 2021 (30,6 %) i al 2022 (30,9 %)
  • S’obliga a cotitzar per contingències professionals al tipus del 0,6 %
  • S’obliga a cotitzar per fi de l’activitat al tipus de l’1 %
  • S’obliga a cotitzar per formació professional al tipus del 0,1%

Per tant, la quota d’autònom (persona física) resultant d’aquest augment de la base de cotització, el tipus de cotització, amb les noves cobertures incloses, passa dels 278,87 € mensuals actuals a 283,3 € a partir de l’1 de gener de 2019.

 • En el cas dels autònoms societaris, la pujada mensual serà superior als anteriors.
  • La base mínima de cotització variarà dels 1.198 euros als 1.214,08 euros mensuals.

Per tant, la quota d’autònom resultant passarà dels 357 euros actuals, als 364,22 euros a partir de l’1 de gener de 2019.