Valls2023-04-25T20:18:12+02:00

Fem créixer els teus beneficis

GESTORIA A VALLS

Parlem

Gestoria a Valls

OFERIM SERVEIS D’ASSESSORIA I GESTORIA A VALLS

CYP és una gestoria i assessoria que ofereix un servei personalitzat, estretament vinculat als nostres clients i les seves necessitats específiques. La passió pel treball ens porta a procurar la continua adaptació als nous temps, introduint millores que proporcionen les noves tecnologies.

A qui ens dirigim

T’OFERIM ELS SERVEIS QUE NECESSITIS SEGONS EL TIPUS DE CLIENT QUE ETS

Apostem per una oferta flexible i escalable per adaptar-la a les necessitats i evolució de cada client.

Dissenyem el model de servei més competitiu però sempre mantenint la garantia de professionalitat, rigor i el nostre assessorament preventiu com a fet diferencial.

Empresa i Pime

Autònom o freelance

Particular

Emprenedor

Serveis d’assessoria a Valls

CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS D’ASSESSORIA A VALLS

Oferim un model de servei d’assessorament prevenitiu que permeti al nostre client pensar exclusivament en el seu negoci. A continuació, trobareu els nostres serveis per empreses, autònoms i particulars:

Consultoria personalitzada
Diagnòstic empresarial
Viabilitat de projectes
Confeccionar comptabilitat: manteniment dels apunts comptables, balanços de situació periòdics, preparació i presentació de Comptes anuals.
Supervisió periòdica de la comptabilitat.
Confecció, manteniment i legalització dels llibres oficials.
Revisió, informes i anàlisis dels estats financers.
Anàlisis especials.
Anàlisi sobre diferents alternatives tributaries.
Planificació fiscal.
Preparació de les declaracions – liquidacions mensuals, trimestres, anuals (IRPF, IVA, Societats, Patrimoni, Successions, etc…)
Representació davant la Inspecció Tributaria.
Preparació i presentació de les reclamacions pertinents.
Tancament fiscal i anàlisi previ al mateix temps per poder reduir la carrega fiscal.

Altes, baixes i tot tipus de comunicacions i gestions davant la seguretat social (TGSS E INSS).

Contractes de treball, pròrrogues, reformes i tot tipus de gestions i comunicacions a l’INEM.

Assessorament sobre subvencions i bonificacions a l’empresa segons el tipus de contracte.

Confecció de Seguretat Social i enviament telemàtic.

Confecció de nòmines, extres de pagues, endarreriments i acabats.

Altes en Mutualitats.

Diligència de llibres de visita i personal.

Actualització de convenis laborals.

Declaracions trimestrals i resum anuals de l’IRPF.

Certificats de retenció i comunicacions de dades al pagador.

Acomiadaments, sancions, cartes d’amonestació, etc.

Inspeccions laborals: assistència, requeriments, liquidacions i recursos.

Representació d’actes de conciliació i procediments de menyspreu.

Serveis de consulta sobre:
Arrendaments
Herències
Contractes de lloguer
Assegurances
Requeriments
Segona oportunitat
Trànsit
Clàusules sòl

Actualitat

INFORMA’T AMB LES ÚLTIMES NOTICIES

Contacte

Carrer Abat Llort 4, 43800
Valls, Tarragona

Tel: 977 131 717  | info@cypassessors.cat

FACILITA’NS LES TEVES DADES I ENS POSAREM EN CONTACTE AMB TU EL MÉS AVIAT POSSIBLE.

Go to Top